Яндекс.Метрика
Эмблема
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ
Дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе
«ӘЛМӘТ ПОЛИТЕХНИКА ТЕХНИКУМЫ»
И.Р.Багманов
Тынычлык ур., 10 нчы йорт, Әлмәт
8 (8553) 33-48-56, 33-48-58
info@almetpt.ru
Мәгълүмат Бородина Р.М., Халимова О.А. тәкъдим ителде, яңартылды 10 июня 2021г.
Документлар
Оештыру документлары
Кануннар

Боерыклар


Ачык хисаплар
Мәгариф өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыручы органнар күрсәтмәләре, күрсәтмәләрнең үтәлеше турында хисаплар

Күрсәтмәләр юк.

Башка документлар
Белем бирү хезмәтләрен күрсәтү турында килешү үрнәкләре: